Najlepsza gleba - wskazówki dotyczące wagi, obliczania ilości, przesiewania i prawidłowego użytkowania

Najlepsza gleba - wskazówki dotyczące wagi, obliczania ilości, przesiewania i prawidłowego użytkowania

najważniejsze informacje w skrócie

 • Gleba wierzchnia to najwyższy, żyzny horyzont glebowy do głębokości od 20 do 30 cm.
 • Chronione zasoby naturalne to ograniczone zasoby, na które składają się próchnica, składniki odżywcze, niezliczone organizmy glebowe i minerały nieorganiczne.
 • Przy wadze 1,3-1,5 tony na metr sześcienny wierzchnia warstwa gleby jest ważnym źródłem utrzymania roślin, ludzi i zwierząt.

Ile waży 1 m³ wierzchniej warstwy gleby?

Jeśli klient zna wymaganą objętość wierzchniej warstwy gleby, pojawia się pytanie o wagę na metr sześcienny pomieszczenia. Podobnie jak większość materiałów budowlanych, luźno wylana matka ziemia jest zwykle oferowana nie w metrach sześciennych (m³), ale w tonach (t). Gęstość podłoża jest ściśle związana z gęstością nasypową. Sprzedawcy materiałów budowlanych i inni dostawcy oferują wierzchnią warstwę gleby w jakości przesianej i drobno przesianej. Daje to rzeczywistą wagę. Poniższa tabela ilustruje relacje:

przeczytaj także

 • Oblicz ilość ziemi doniczkowej
 • Jak prawidłowo używać kompostu - porady i wskazówki dla ogrodników hobbystów
 • Przesiewanie gleby ogrodowej - wskazówki dotyczące drobno kruchej gleby ściółkowej
Waga na metr sześcienny
Przesiewana wierzchnia warstwa gleby1500 kg (1,5 t)
Drobno przesiana wierzchnia warstwa gleby1350 kg (1,35 t)
Ziemia doniczkowa 0-15 mm1000 kg (1,0 t)
Gleba ogrodowa 0-15 mm830 kg (0,8 t)

W przypadku tych informacji należy pamiętać, że wierzchnia warstwa gleby jest produktem naturalnym. Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od pochodzenia i składu. Na przykład, niektórzy eksperci oceniają drobno przesianą mateczkę na 1350 kg / m³, inni zakładają 1400 kg / m³. Oczywiście różnice nie są tak poważne, że wpływają na wagę na metr sześcienny, a tym samym na budżet Twojego projektu budowlanego lub ogrodniczego. Jak pokazuje powyższa tabela, znaczne różnice w wadze można zauważyć tylko w porównaniu z normalną ziemią ogrodową, ziemią doniczkową do celów przemysłowych lub samodzielnie wykonaną.

dno matki

Porady

Luźna konsystencja to ważna cecha dobrej gleby uprawnej. Zagęszczenie jest oczywiście nieuniknione jako podłoże pod trawnik lub płyty chodnikowe. Fakt ten zwiększa wymaganą ilość i wagę średnio o 10 do 15 procent, co należy uwzględnić w obliczeniach.

Oblicz ilość wierzchniej warstwy gleby - tak to działa

Miarka, papier, ołówek i kalkulator to wszystko, czego potrzeba, aby precyzyjnie określić wymagania dotyczące wierzchniej warstwy gleby. Zmierz długość, szerokość i głębokość wykopu. Zanotuj zmierzone wartości w metrach. Mnożąc wszystkie trzy wartości razem, można obliczyć wymaganą objętość wierzchniej warstwy gleby w metrach sześciennych (m³). Formuła w skrócie:

 • Wzór : wysokość x szerokość x głębokość = ilość wierzchniej warstwy gleby w metrach sześciennych (+ 10-15% z powodu zagęszczenia)

Jest to łatwiejsze z praktycznym kalkulatorem wymagań, takim jak przyjazny dla klienta handlarz materiałów budowlanych w Internecie (np. Baustoffe-liefern.de lub kieskaufen.at).

Przeliczenie metrów sześciennych na tony

Obliczenie ilości wierzchniej warstwy gleby w metrach sześciennych to tylko pierwszy krok w planowaniu wymagań. W celu namacalnego określenia kosztów drugim krokiem jest przeliczenie na tony. W sklepach z artykułami żelaznymi lub w sklepach internetowych podane ceny towarów sypkich zawsze dotyczą jednej tony (= 1000 kilogramów) wierzchniej warstwy gleby. Poniższa tabela zawiera praktyczną pomoc przy konwersji:

materiałgęstośćkonwersja
kg / m³0,5 t1 godz3 godz5 godz
Przesiewana wierzchnia warstwa gleby15000,333 m³0,667 m³2000 m³3,333 m³
Drobno przesiana wierzchnia warstwa gleby13500,370 m³0,741 m³2,222 m³3,704 m³
Ziemia doniczkowa10000,500 m³1000 m³3000 m³5000 m³
Gleby ogrodowe8300,602 m³1,205 m³3,614 m³6,024 m³

Poniższy przykład obliczeniowy ilustruje prawidłowe zastosowanie powyższej tabeli. Do wysiewu pasma trawnika o szerokości 2,50 mi długości 8 m zaplanowano podłoże o wysokości 10 cm wykonane z wierzchniej warstwy gleby. Daje to ilość 2,5 mx 8 mx 0,10 m = 2,0 m³. Rzut oka na tabelę pokazuje, że należy zakupić co najmniej 3 t przesiewanej wierzchniej warstwy gleby, aby wypełnić 2,0 m³.

tło

Roi się od wierzchniej warstwy gleby

W garści wierzchniej warstwy gleby występuje więcej organizmów niż ludzi na ziemi. Naukowcy ustalili, że nawet 1,6 biliona istot żywych bawi się w 0,3 metra sześciennego matki ziemi (1 600 000 000 000). Odpowiada to powierzchni od 1 mx 1 m do głębokości 30 cm. W przeciwieństwie do tego my, ludzie, stanowimy obecnie mniejszość, która obecnie liczy „tylko” 7,7 miliarda (7 700 000 000) na całej planecie.

Prawidłowo przesiać wierzchnią warstwę gleby - instrukcje

Przesiana wierzchnia warstwa gleby od wyspecjalizowanego sprzedawcy ma swoją cenę. Przyszłościowi budowniczowie ostrożnie obchodzą się z wydobytym materiałem na swojej posesji, tak aby wolna matka ziemia mogła zostać wykorzystana na rabaty kwiatowe, ogrody warzywne lub trawniki. Aby uzyskać jakość odpowiednią dla roślin, należy wcześniej oczyścić glebę, ponieważ chwasty, korzenie i gruz muszą ustąpić. Jak wzorowo przesiać wierzchnią warstwę gleby:

Wymagania materiałowe i narzędzia

Pamiętaj, że wierzchnia warstwa gleby to substancja pełna życia. Podłoże należy odpowiednio starannie oczyścić z zanieczyszczeń. Zalecamy użycie sita o dużych oczkach do wierzchniej warstwy gleby i unikanie używania maszyn, aby nie szkodzić mikroorganizmom. Użycie małego smalcu jest nagradzane matką ziemią najwyższej jakości. Lista materiałów jest bardzo krótka:

dno matki
 • Sito przelotowe ze wspornikiem i wielkością oczek co najmniej 10 cm, lepiej 15 cm
 • łopata
 • Grabie
 • rękawice robocze
 • Taczka (dla ilości 1 metra sześciennego lub więcej, najlepiej jako wypożyczona taczka z napędem)
 • Worki na śmieci

Siedem wierzchniej warstwy gleby - instrukcje dla początkujących

Standardowe sito waży około 4 kilogramów. Dlatego dla racjonalnego przebiegu pracy zaleca się ustawienie sita tam, gdzie chcesz rozprowadzić lub wypełnić przesianą wierzchnią warstwę gleby. Możesz bez większego wysiłku przenieść sito tam, gdzie potrzebne jest podłoże glebowe. Jak postępować profesjonalnie krok po kroku:

 1. Zanieczyszczoną górną glebę odgarnij na taczkę i podrzuć ją na sito
 2. Przerzuć ziemię przez sito łopata po łopacie
 3. Wszelkie odpady zebrane przed sitem wrzuć do worków
 4. Przesunąć sito, gdy zgromadzi się duża ilość czystej matki ziemi
 5. Rozłóż przesianą wierzchnią warstwę gleby za pomocą grabi

Składniki przesiane w większości nie nadają się do utylizacji na kompoście. W najlepszym przypadku używa się kawałków korzeni z dolnej warstwy pryzm kompostu lub podniesionych łóżek. Mniejsze kamienie naturalne (bez gruzu) działają jako materiał drenażowy w dołach na sadzenie drzew lub pod płytami chodnikowymi. Z tego powodu lista materiałów zawiera worki na śmieci, w których można zebrać bezużyteczne części i przetransportować je na najbliższe wysypisko śmieci.

Jak wzorowo pozbywać się wierzchniej warstwy gleby

dno matki

W dużych ilościach wierzchnia warstwa gleby nie zawsze daje właścicielowi niezakłóconą przyjemność. W rzeczywistości prywatni budowniczowie lub ogrodnicy hobbystyczni stają przed pytaniem: gdzie umieścić nadmiar wierzchniej warstwy gleby? Prawo głosu ma w tej sprawie ustawodawca, ponieważ niedbałe pozbywanie się, a nawet niszczenie żywych zasobów naturalnych jest zabronione i podlega surowym karom. Dostępne są następujące opcje utylizacji matki ziemi w zgodny z prawem i niedrogi sposób:

 • Wynajmij ciężarówkę z kierowcą, odgarnij glebę na miejsce załadunku i przetransportuj ją
 • Przesiej wierzchnią warstwę gleby, podjedź przyczepą samochodową do pobliskiego szkółki i oddaj ją bezpłatnie
 • Opublikuj wykopaną ziemię w ramach wymiany gleby i poproś zainteresowane strony o jej podniesienie
 • Usuwanie przez specjalistę w pojemniku

Z kolei wszystkie procedury, które prowadzą do zniszczenia wierzchniej warstwy gleby, są tematami tabu. Obejmuje to wymieszanie cennego podłoża gruntowego z cementem do produkcji betonu.

Dygresja

Różnica humusu w warstwie gleby

Gleby wierzchniej nie należy utożsamiać z próchnicą. W rzeczywistości istnieje ważna różnica między tymi dwiema substancjami glebowymi. Zgodnie z definicją doświadczonych naukowców zajmujących się glebą, wierzchnia warstwa gleby jest górnym, żyznym horyzontem sięgającym około 30 centymetrów. Humus to składnik, w którym szaleje pełne życie w postaci ruchliwych organizmów glebowych, mikroorganizmów i bakterii, które dbają o budowę i przebudowę wierzchniej warstwy gleby. Jednocześnie humus jest źródłem azotu dla wierzchniej warstwy gleby, a tym samym stanowi podstawę życia organizmów glebowych i roślin. Ponadto matka ziemia zawiera składniki nieorganiczne, takie jak piasek, glina lub osady.

Układanie płyt chodnikowych na wierzchniej warstwie gleby - porady i wskazówki

dno matki

Płyty chodnikowe zyskują na popularności jako idealna alternatywa dla utwardzonych ścieżek w ogrodzie. Nieuporządkowane ścieżki układane w stopniach i na poziomie gruntu należą już do przeszłości dzięki ozdobnym stopniom. Dalsze zalety przemawiają za naturalnym rozwiązaniem: nie jest wymagany cement. Płyty chodnikowe nie są przeszkodą dla kosiarek i kosiarek zautomatyzowanych, a istniejąca wierzchnia warstwa gleby służy jako podłoże. Tak to działa:

 1. Płyty chodnikowe układać na trasie stopniowo
 2. Zmierz odległości (od środka panelu do środka panelu)
 3. Zaznacz miejsca na płycie podczas ceremonii przełomowej
 4. Odłóż podnóżki na bok
 5. Wytnij darń tak głęboko, jak wysokie są panele, plus miejsce na podkonstrukcję
 6. Wciśnij wierzchnią warstwę gleby na miejsce ubijakiem ręcznym
 7. Rozsypany piasek (wysokość 3-5 cm)
 8. Położyć płyty chodnikowe na podsypce z piasku i wyrównać je poziomicą

Pozostałe szczeliny między płytą podłogową a przyległą powierzchnią wypełnić wierzchnią warstwą gleby lub ziemią ogrodową. Aby zapewnić dobry kontakt z podłogą, należy zmatować ułożone płyty chodnikowe wodą z konewki.

Wykorzystanie wierzchniej warstwy gleby na trawnik - jak to działa?

dno matki

Nowe sadzenie trawników staje się udanym projektem, gdy rozsadnik znajduje się na przesianej wierzchniej warstwie gleby. To, ile uzupełnisz cenną matkę ziemię, zależy od tego, czy sadzisz tylko trawniki, czy sadzisz inne rośliny w środku zieleni, takie jak drzewa, krzewy lub byliny. W przypadku sadzenia mieszanego minimalna wysokość wierzchniej warstwy gleby wynosząca 30 centymetrów okazała się w praktyce poprawna. Czysty teren zielony wymaga podłoża o wysokości od 15 do 20 centymetrów jako dobrego podłoża. Rozłożenie wierzchniej warstwy gleby pod darń obejmuje tylko część prac. Jak prawidłowo wykorzystać ziemię pod trawniki:

 1. Usuń starą darń ręcznie lub za pomocą obieraczki
 2. Rozluźnij ubite podłoże za pomocą grabi lub kultywatora
 3. Wykop głęboko istniejącą łopatę wierzchnią gleby i przesiej ją (patrz instrukcje powyżej)
 4. Wzbogacić gliniastą, mokrą glebę 15 kg piasku na m²
 5. Ulepsz suchą, chudą glebę przesianą glebą kompostową

Na koniec możesz skorzystać z miarki i kalkulatora, aby określić, ile wierzchniej warstwy gleby musisz kupić. Idealnie rozprowadź świeżą ziemię pod trawnikiem na wcześniej ułożonej siatce na krety. Owadożerne owadożerne nie mogą oprzeć się pokusie wierzchniej warstwy gleby z soczystymi chrząszczami i gęstymi larwami.

Porady

Ci, którzy są zaznajomieni, mogą zdobyć wierzchnią warstwę gleby za darmo lub bardzo tanio. Federalna ustawa o ochronie gleby i kodeks budowlany stanowią, że nadmiar wierzchniej warstwy gleby należy utrzymywać w stanie zdatnym do użytku. Liczne giełdy ziemi w całych Niemczech dbają o połączenie dostawców i interesów. Przydatne informacje można znaleźć na mutterboden.de. Tutaj znajdziesz dane kontaktowe wszystkich krajów związkowych i wielu miast, takich jak Berlin, Hamburg, Brema, Düsseldorf, Kolonia czy Rostock.

Kup tanio wierzchnią warstwę gleby - pomysły dla łowców okazji

dno matki

Zwiedzanie miejsc wymiany gleby lub zlokalizowanie w pobliżu wolnych źródeł wierzchniej warstwy gleby wymaga czasu. Budowlańcy i ogrodnicy-hobbyści z pełnym harmonogramem mogą zamówić towary luzem lub w workach (Big Pack) i dostarczyć je na linię posesji. Rozejrzeliśmy się po rynku i zestawiliśmy następujące kluczowe dane w celu wstępnej orientacji w kosztach:

 • Dostawcy materiałów budowlanych: Big Pack (500 kg) od 150 EUR / szt., Towary sypkie (minimalna ilość 3 t) od 280 EUR
 • Usługi kontenerowe: wierzchnia warstwa gleby od 11,50 EUR / t plus VAT i koszty dostawy
 • Kompostownie: wierzchnia warstwa gleby przesiana, wzbogacona piaskiem i kompostem od 23 EUR / t jako materiał sypki
 • Przedsiębiorstwo inżynierii lądowej: wierzchnia warstwa gleby nieekranowana od 12 EUR / t jako materiał sypki
 • Firmy ogrodnicze: Cena na zapytanie u dostawcy w pobliżu

Należy pamiętać, że ceny sprzedawców materiałów budowlanych, usług kontenerowych lub innych komercyjnych dostawców towarów masowych są generalnie ograniczone do regionu. Ponadto dostawcy ci uruchamiają swoje pojazdy tylko wtedy, gdy mają minimalną ilość zakupów. Jeśli ten limit nie zostanie osiągnięty, czasami nakładane są znaczne dopłaty za małe ilości. Proszę dokładnie zapytać, zanim zamówisz wierzchnią warstwę gleby i dostarczysz ją.

W sklepie z narzędziami w Obi lub Hornbach oraz w lokalnych centrach ogrodniczych na próżno szukać wierzchniej warstwy gleby w workach, jak przywykłeś do zwykłej ziemi doniczkowej.

Często Zadawane Pytania

Co to jest wierzchnia warstwa gleby?

dno matki

Z definicji wierzchnia warstwa gleby to najwyższy i najbardziej żyzny poziom gleby. Cenna warstwa gleby jest również znana jako wierzchnia warstwa gleby lub matka ziemia. Rolnicy mówią o wierzchniej warstwie gleby. Gleba wierzchnia jest bogata w składniki odżywcze, organiczną próchnicę i gęsto zasiedlona przez aktywne organizmy glebowe. Zawiera również składniki mineralne, takie jak piasek, osady ziarniste i glina. W Europie Środkowej cenna warstwa gleby rozciąga się na głębokość od 20 do 30 centymetrów. Poniżej chude warstwy gleby zaczynają się od znacznie mniejszej liczby mikroorganizmów i bakterii.

Ile wierzchniej warstwy gleby znajduje się pod trawnikiem, aby trawa po wysianiu rosła gęsto i równomiernie?

Szlachetne trawy trawnika mają zwykle około 7 centymetrów głębokości. Aby nasiona trawnika zmieniły się w bujny zielony, gęsty dywan, sadzonki powinny znaleźć podłoże o głębokości co najmniej 15 cm jako delikatne podłoże. Idealnie byłoby rozprowadzić matkę ziemię na podłożu o grubości około 5 do 10 centymetrów jako szorstkim podłożu. Do tego celu dobrze nadaje się mieszanka piasku wypełniającego, ziemi kompostowej i gliniastej gleby ogrodowej jako drenażu.

Chcemy stworzyć nowy trawnik na zielonym dywanie patchwork. Czy można rozprowadzać wierzchnią warstwę gleby na starych trawnikach jako podłoże do siewu nasion trawnika? Jak wysoka powinna być warstwa gleby?

Usunięcie starego trawnika pod nową roślinę jest zbyt pracochłonne i czasochłonne dla wielu ogrodników hobbystów. Dzięki metodzie kanapkowej nie jest to wcale konieczne. Skoś jak najkrótszy stary teren zielony. Następnie dokładnie rozczesz chwasty i mech za pomocą wertykulatora (76,01 € w Amazon *). Następnym krokiem jest rozłożenie sześciocalowej warstwy przesianej wierzchniej warstwy gleby. Jest to idealne podłoże do nasion trawnika lub darni. Należy pamiętać, że metoda warstwowa ma sens tylko wtedy, gdy wynikająca z tego różnica wysokości w stosunku do sąsiednich powierzchni nie stanowi problemu.

Czy do produkcji betonu wolno mieszać wierzchnią warstwę gleby z cementem?

Gleba wierzchnia to cenny zasób naturalny, który powstawał na przestrzeni wielu tysięcy lat. Z tego powodu życiodajna substancja glebowa podlega ścisłej ochronie prawnej. Zgodnie z federalną ustawą o ochronie gleby zabrania się szkodliwych ingerencji w wierzchnią warstwę gleby. Na szczycie listy zabronionych znajduje się dodatek cementu do produkcji betonu.

Ile wierzchniej warstwy gleby musi znajdować się pod darnią?

Darń jest odrywana od pola w długich pasach i ma już w bagażu trochę wierzchniej warstwy gleby. Przy grubości od 1,5 do 3 centymetrów pasów trawnika ilość cennej matki ziemi jest oczywiście ograniczona. Dlatego zalecamy warstwę przesianej górnej warstwy gleby o wysokości od 15 do 20 centymetrów jako podłoże do darni, którą rozprowadza się na walcowanym szorstkim podłożu wykonanym z ziemi ogrodowej i kompostowej z wypełnieniem piaskiem.

Czy zawsze przesiewać wierzchnią warstwę gleby?

Nie, ponieważ dobrej jakości wierzchnia warstwa gleby jest pełna życia i nie należy jej wyrzucać przez sito. Siedem jest konieczne tylko wtedy, gdy pojawiają się rzeczy, które nie mają żadnego interesu w matce ziemi. Należą do nich gruz, grube korzenie lub duże kamienie. Dealerzy materiałów budowlanych i inni dostawcy komercyjni zwykle pozyskują wierzchnią warstwę gleby z wykopów ziemi, co powoduje, że odfiltrowanie nieodpowiednich składników jest konieczne.

Na co należy uważać podczas rozprowadzania wierzchniej warstwy gleby na posesji?

Dobra wierzchnia warstwa gleby charakteryzuje się luźnym miękiszem. Ta spójność nie powinna być zagrożona podczas zasypywania działki warstwą orną. Podłoże glebowe należy rozprowadzić ręcznie za pomocą łopaty, grabi i grabi. Nie zaprzecza to temu, że przy większych ilościach korzystasz z pomocy taczki z napędem. Przy wadze około 50 kilogramów powstałe zagęszczenie mieści się w dopuszczalnej granicy tolerancji.

Porady

Podczas tworzenia grządki warzywnej główną rolę odgrywa wierzchnia warstwa gleby. Aby ziemniaki, kapusta, sałata i fasola dobrze się rozwijały, niezbędna jest odpowiednia mieszanka substratu. Mieszanka 60% wierzchniej warstwy gleby, 30% kompostu i 10% piasku lub granulatu lawy sprawdziła się. (10,95 € w Amazon *) Rozłóż obficie przesianą wcześniej ziemię, stosując 20 do 25 litrów na metr kwadratowy.