Wskazówki dotyczące ochrony przed zieloną wodą w stawie

Wskazówki dotyczące ochrony przed zieloną wodą w stawie

Przyczyny zielonej wody w stawie

Zielony staw jest wynikiem dobrego zarządzania glonami. W każdym stawie ogrodowym nieuchronnie powstają drobne rośliny wodne i na początku nie są złe. Umiarkowana ilość glonów również reguluje się w sposób naturalny i prawie nie wpływa na wygląd stawu. Problematyczne staje się jednak, gdy następuje nadmierny wzrost, tzw. Zakwity glonów i „przechyły” stawu. To, czego potrzebują glony do ich rozwoju, to:

  • woda
  • Słońce
  • odżywka

przeczytaj także

  • Zjadacze alg zapewniają czystą wodę w stawie
  • Mętna woda w oczku wodnym? Nasze wskazówki!
  • Ruchoma woda - oczko wodne ze strumieniem

Trudno jest wyeliminować czynnik wodny w oczku wodnym. Z drugiej strony możesz przynajmniej ograniczyć ilość promieniowania słonecznego, które podgrzewa wodę - po prostu wybierając lokalizację stawu i cienia roślin w sąsiedztwie.

Jednak wprowadzają one również do stawu składniki odżywcze sprzyjające rozwojowi alg. O:

  • Wydmuchane liście
  • Pyłek
  • Zalana ziemia rabatowa

Jeśli trzymasz ryby w stawie ogrodowym, ich odchody i nadmiar paszy mogą również niekorzystnie zwiększać zawartość składników odżywczych, zwłaszcza fosforanów i azotu.

Środki zaradcze

Aby uniknąć zielonej wody w stawie, należy regularnie usuwać z wody wydmuchany i wypłukany materiał organiczny za gotówkę. Warstwa szlamu, która gromadzi się na dnie stawu, zużywa tlen i uwalnia składniki odżywcze, powinna być od czasu do czasu usuwana za pomocą próżniowego osadu stawowego, zwłaszcza po zakwitnięciu glonów przez glony nitkowate.

Środki do zwalczania glonów i lampy UVC, które zbrylają glony i ułatwiają ich usuwanie, zapewniają ostrą, ale tylko krótkotrwałą pomoc.

Możesz również wymienić całą wodę w stawie, ale musisz upewnić się, że nowa woda jest dobrej jakości i unikać zmywania nowych zanieczyszczeń.